istanbul hp plotter

Plotter Nedir?

Bilgisayarda metin yazılarına nazaran daha çok renkli olan grafik ve benzeri çizimleri elde etmede kullanılan Türkçe karşılığı ile çiziciler anlamına gelen Plotter yazıcılar, Plotter Nedir konusuna bize yardımda bulanabilecektir ve bu konuya açıklık getirecektir.

Daha geniş yüzeyli çıktıları almada diğer yazıcılara nazaran daha kolay ve hızlı olduğundan genellikle mühendislik ve mimarlık alanlarında kullanılması olağandır.
Grafik çizimlerindeki zorlukları daha basite indirgediğinden plotter çizicilerin kullanılması daha kolaylık sağlayacaktır.
Normal olarak alınan fotoğraf türü yazılan elemanlara nazaran daha kaliteli bir şekilde kâğıda çıktı alması da çizicilerin diğer yazıcılara göre daha kullanışlı olduğunu gösterir.
Plotterler kendine özgü kalemlerle yapılır yani piksel olarak yapılan çizimlerden uzaktır.